Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri Nedir?

Güneş enerjisi çatı ve cephe  sistemleri, yatırım yapılmak istenen yapıların çatılarına, otoparkların ya da herhangi bir konstrüksiyonun üzerine güneş enerjisi ile elektrik üretimini sağlayan güneş panellerine ek olarak yardımcı parçaların profesyonel bir ekip ile çatılara uygulanması ve çalıştırılması ile elektrik üretimi sağlayabilmeyi ifade eder.

Bu sistem ile, sadece güneşten elde edilen enerji sayesinde sistemin kurulu olduğu yapının ihtiyacı olan elektriğin büyük bir bölümünü, tamamını ya da daha fazlasını elde etmek mümkün hale gelmiştir (her binanın çatı özelliklerine göre elektrik üretimi de farkı olacaktır).

Elektrik üretimini binanın çatı tipi, çatının yönü, ışınımı, çatı üzerindeki oluşumlar, boşluklar vs gibi parametreler belirlemektedir.Dünyada son birkaç yıldır özellikle Avrupa ve Amerika’da kullanımı yaygın hale gelmiştir. Türkiye’de bu sistemle henüz istenilen hacme ulaşılmamıştır.Ancak Mayıs 2019’da çıkan ve Ağustos 2019’da son şeklini alan mahsuplaşma yasası ile bilinirliği her geçen gün artmaktadır.