a005-life-insurance

Sigorta Hizmeti


SolarApex arcılığıyla çatınız için gerçekleştireceğiniz Güneş Enerjisi yatırımı, montaj sırasında, yatırımcının çatısına ve/veya çevresine gelebilecek her türlü zarara karşı sigorta kapsamındadır.
SolarApex ile montajı tamamlanan tüm Güneş enerjisi santrallerinin üretim değerleri, projelendirmede öngörülen üretim değerleri ile örtüşecek şekilde verimlilik sigortası kapsamındadır. Ayrıca montaj sırasında kullandığımız Güneş panelleri 10 yıl ürün sigortası kapsamındadır.